Phiếu phân tích hàm lượng Nấm Linh Chi Đỏ, Đông Trùng Hạ Thảo

1. Phiếu phân tích hàm lượng của Nấm Linh Chi Đỏ

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính nấm linh chi đỏ

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính nấm linh chi đỏ vi sinh vật

 

2. Phiếu phân tích hàm lượng Đông Trùng Hạ Thảo viện Bảo Vệ Thực Vật

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính đông trùng hạ thảo Cordycepin

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính đông trùng hạ thảo kim loại nặng

Phiếu phân tích hàm lượng dược tính đông trùng hạ vi sinh vật